Instalační podmínky pro sekční garážová vrata

 

 

Instalační podmínky pro sekční garážová vrata (pdf).

 

Montážní návody pro různé zdvihy sekčních garážových vrat:

- se standardním kováním - nadpraží je větší jak 32 cm (pdf)

- s dvojitou dráhou - nadpraží je větší jak 20 cm (pdf)

- s extra sníženým kováním - nadpraží je větší jak 12 cm (pdf)

 

 

 

Všechna sekční garážová vrata se montuji na vnitřní stěnu garáže!

(tzn. že vznikne "výklenek", resp. je z venkovní strany domu vidět tloušťka stěny)

Pro montáž vrat je nutné, aby na ostění okolo otvoru pro vrata

byly hotové a vyzrálé omítky.

Hotová podlaha není bezpodmínečně nutná, ale důležité je mít ujasněno, kde bude .

Je-li strop garáže ze sádrokartonu, je třeba zajistit pevné body pro úchyt

konců drah a pohonu !!!

Pokud do tohoto prostoru zasahuje topení, další překlad atp. platí stejné podmínky

jako pro nadpraží ("C") a ostění ("D1" a "D2").

 

A ... Výška stavebního otvoru Vrata se vyrábějí na požadovaný rozměr.

Přesto mohou být určitá omezení pro garážová vrata s designem kazeto.

B ... Šířka stavebního otvoru Vrata se vyrábějí na požadovaný rozměr.

Přesto mohou být určitá omezení pro garážová vrata s designem kazeto.

C ... Nadpraží (rozdíl mezi výškou vrat a výškou stropu). Ideální je více jak 32 cm.

V tomto případě se použije tzv. jednoduchá dráha. Je-li menší, je nutné použít

"Dráhy pro snížený podhled".

Min. nadpraží je 22 cm při použití torzní pružiny umístěné nad vraty.

Min. nadpraží je 12 cm při použití torzní pružiny umístěné za vraty.U šířek vrat (do 3m)

je možné použít tažných pružin (min. 16 cm nadpraží).

D1, D2 ... Ostění (vzdálenost otvoru od boční stěny) Musí být minimálně 10 cm

(při přesahu sekce na každé straně 2 cm).

Vzdálenost pro umístění zásuvky 230V pro el. pohon je 350 cm od překladu

(do výšky vrat 230 cm), 400 cm od překladu (do výšky vrat 260 cm). Zásuvka je umístěná

na stropě Ve středové ose vrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pohon obsahuje i svorky pro zvonkové tlačítko - pro ovládání bez dálk.ovladače.

Je vhodné připravit spínací tlačítko s dvoužilovým kabelem [2 x 0,75]

(např. u vypínače osvětlení garáže), druhý konec kabelu (1 m) je třeba vyvést v místě kolem

zásuvky (krabice). Elektroinstalace není součástí dodávky (ale lze ji po dohodě provést).

 

 

 

 

 

Výška vrat vzdálenost zásuvky
mm mm
do 2290 3500
do 2700 4000
do 3000 4500

 

Výška vrat vzdálenost konce vodorovných drah*)
mm mm
do 2160 2590
do 2160 (snížený zdvih) 2590
do 2490 mm 2790
do 2490 mm (snížený zdvih) 2980

 

*) u vrat typ 1000 a 1020 (neizolované a poloizolované)

jsou konce vodorovné dráhy : 264 a 293 cm

 

 

Pohon

vzdálenost úchytu pohonu [cm]

s 3 m drahou

320 (6+300+14)

s 3,5 m drahou

370 (6+350+14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML and CSS.